LPMD

Anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Desa Kedungbang berjumlah 18 orang. Adapun nama anggota nya adalah sebagai berikut :

 1. M. Ridwan, S.Pd.I
 2. H. Ah Rodli, S. Ag
 3. Fitriyanto, S.Pd
 4. Ah Arifin
 5. Mustaqim
 6. Drs, Said Nyoto
 7. Shodiq
 8. Muhajir
 9. Shofyan
 10. Drs, Supardi
 11. Ah Munif
 12. Sumanin
 13. M. Aqida Syafiq
 14. Mat Muslih
 15. Ali Tarom, S.Pd
 16. Muhammad Faiz
 17. Sri Astutik Pangesti
 18. Nurul Husna